Документи

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ

Молба за финансова компенсация – Приложение № 1изтегли

Списък с необходимите документи за разглеждане на молбата за финансова компенсация - Приложение № 2 изтегли

 

ПРАВНА ПОМОЩ

Молба – декларация за предоставяне на правна помощизтегли

Молба за правна помощ до съда при образувано делоизтегли

Декларация за семейно и имотно състояние изтегли

 

ПРОТОКОЛ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОСТРАДАЛ ПО ЗПФКПП ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

Заповед № Из-973/03.05.2010 г. на министъра на вътрешните работи изтегли

Заповед № Из-93/18.01.2013 г. на министъра на вътрешните работи изтегли

Протокол (Приложение № 1 към т. IV от Заповед № Из-93/18.01.2013 г.) изтегли

Bulgarian